Odpověď na: Vratná kauce

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Vratná kauce Odpověď na: Vratná kauce

#27695
Ladislav Laker
Host

Ještě mám poznámku k úvodnímu dotazu: Celý dotaz je velmi obecný a neobsahuje důležité skutečnosti. Pokud chcete dostat nějakou konkrétní a použitelnou a odpověď pro Váš případ, musela byste uvést:

  1. zda jde o vadu která vznikla v době kdy trval Váš nájem,
  2. zda odstranění takové vady bylo povinností nájemce nebo povinností pronajímatele (podle nájemní smlouvy smlouvy nebo podle celostátně účinného právního předpisu),
  3. zda šlo o vadu zjevnou nebo o vadu skrytou,
  4. zda šlo o vadu o které jste věděla nebo musela vědět při předání bytu pronajímateli,
  5. zda jste takovou (skrytou) vadu zatajila či nezatajila při předání bytu pronajímateli,
  6. zda pronajímatel Vám oznámil dodatečně zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu (tedy dříve než započal s odstraňováním vady)

Podotýkám, že pronajímatel má povinnost oznámit (bývalému) nájemci zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit (viz § 2112 a § 2629 per analogiam).  Účelem této právní úpravy nejspíše je aby bývalý nájemce dostal možnost přesvědčit se o tom že skrytá vada existuje a o jakou vadu se jedná. Neoznámení vady pronajímatelem má za následek, že soud nepřizná pronajímateli právo ze skryté vady.