Odpověď na: Vratná kauce

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Vratná kauce Odpověď na: Vratná kauce

#27680
Ladislav Laker
Host

V souvislosti s nájmem bytu neexistuje nic co by se nazývalo “vratná kauce”. V občanském zákoníku je použit pojem “jistota”, a já nevidím žádný důvod proč si vymýšlet nejaké exotické označení.

Samozřejmě že majitelka může vymáhat nějakou částku za škody, které jste v bytě způsobila. Jde-li o škodu zjevnou, pak majitelka bude muset prokázat že byt byl v tomto (poškozeném) stavu předán zpět pronajímateli. To těžko prokáže, jestliže máte písemny předávací protokol a v něm je uvedeno že byt je “v pořádku”.

Podle § 2112 občanského zákoníku platí, že neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Totéž by podle mého názoru platilo mezi bývalým nájemcem a pronajímatelem při zjištění vad předávaného bytu.

Může se však jednat o skrytou závadu, a to je jiný případ. Skrytá vada (skrytá závada bytu) je taková vada, která existovala při předání bytu, o které však nájemce pronajímatele neinformoval, a pronajímatel ji při předávání bytu nemohl běžným způsobem zjistit. I v tomto případě má pronajímatel povinnost oznámit vadu bývalému nájemci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Jestliže jde o skrytou závadu kterou byl povinen odstranit nájemce na vlastní náklad, pak pronajímatel je oprávněn provést opravu a vymáhat úhradu na bývalém nájemci.

Rozsah povinností nájemce při opravách a odstraňování běžných závad jste měla sjednán v nájemní smlouvě, nebo se použije nařízení vlády č. 308/2015 Sb..