Odpověď na: fond oprav

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu fond oprav Odpověď na: fond oprav

#27675
Ladislav Laker
Host

Diskutující mku03375 se mýlí.

Poměr plateb na správu domu se řídí podle spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech. Tato skutečnost je uvedena v prohlášení (vlastníka budovy) a z něj pak byla přepsána do katastru, na listy vlastnictví jednotlivých jednotek. Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny bezrozměrným číslem s celočíselným čitatelem i jmenovatelem. Součet všech spoluvlastnických podílů je roven jedné.

Je možné že tyuto podíly odpovídají ve Vašem domě zaokrouhleným podlahovým plochám, avšak podle podlahových ploch se částky na správu domu v žádném případě neurčují!

Výbor SVJ s tím ostatně nemá naprosto nic společného. Výbor SVJ pouze rozpočítá celkovou částku na jednotlivé vlastníky jednotek a doručí jim předpis plateb na správu domu na následující období.

Podíl vlastníka garáže na společných částech Vám byl od počátku znám, tedy divím se že se divíte.