Odpověď na: Fond oprav

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Fond oprav Odpověď na: Fond oprav

#27600
Matúš H.
Host

Dobrý den,

 

prosím pěkně,

Ohledně fondu oprav mám ve smlouvě uvedeno:

Nájemné se sjednává dohodou stran ve výši 10.000,- Kč měsíčně. V ceně nájmu nejsou

zahrnuty ceny služeb související s Předmětem nájmu, tj. zejména dodávky energií

(elektřiny a tepla), vodné a stočné, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid

společných částí domu, úklid společných částí v okolí domu, provoz a čištění komínů,

případně provoz výtahu (dále jen „Služby“).

Smluvní strany se tímto dohodly, že Nájemce bude platit Pronajímateli nad rámec výše

sjednaného nájemného platby do fondu oprav a tyto budou vyúčtovány v zálohách na

Služby.

Nájemce je povinen platit Pronajímateli, ve stejném termínu jako nájemné, zálohy na

Služby ve výši 3.500,- Kč měsíčně.

 

Podle toho co tady pročítám, mám právo na vrácení peněz, které jsem majitelce po dobu 3 let do fondu oprav platil? Činí to nejakých 38 000,-

 

děkuji,