Odpověď na: Výpověď z pronájmu

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Výpověď z pronájmu Odpověď na: Výpověď z pronájmu

#27598
Ladislav Laker
Host

Wendy, napsal jste že “ve smlouvě máme že smlouva se prodlužuje dodatkem”. Jestliže smlouva byla písemná, bylo nutné sjednat dodatek rovněž písemně. Z toho budeme vycházet.

Jestliže neexistuje písemný dodatek podepsaný pronajímatelem i nájemcem, pak žádný dodatek sjednán nebyl a k prodloužení nájemní smlouvy nikdy nedošlo. To ovšem nijak nevadí.

Váš nájem skončil dne 31. 1. 2020 a Vy jste byt dále užívala i po tomto datu s tichým  souhlasem pronajímatele. Jestliže pronajímatel Vás následně nevyzval k vyklizení bytu, pak platilo, že nájem je znovu ujednán na tutéž dobu (1 rok), tedy od 1. 2. 2020 do dne 31. 1. 2021. O rok později se situace opakovala: opět došlo k novaci nájemní smlouvy. Nájem je tedy znovu ujednán na jeden rok od 1. 2. 2021 do dne 31. 1. 2022, a to za stejných podmínek jaké jsou uvedeny v původní smlouvě. Obýváte tedy byt řádně na základě platné nájemní smlouvy na dobu určitou.

Vypověď z nájmu bytu na dobu určitou může pronajímatel dát jen z důvodů, které jsou v zákoně výslovně vyjmenovány (v § 2288 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.). Pokud pronajímatel neuvede ve výpovědi jeden z důvodů podle § 2288 odst. 1, k výpovědi se nepřihlíží. Váš nájem skončí uplynutím doby, ovšem teprve dne 31. 1. 2022.