Odpověď na: Předseda podvádí

Úvod Fóra Všechny kategorie Rekonstrukce domu Předseda podvádí Odpověď na: Předseda podvádí

#27560
MilanMkujbcmku03375
Host

1. Byt se nekupuje se členstvím ve SVJ, členství vzniká ze zákona nabytím nemovitosti (bytu) do vlastnictví, pokud v domě již SVJ je ustaveno.

2. O zateplení by měla rozhodnout schůze shromáždění vlastníků coby nejvyššího orgánu SVJ. Je možné, že to bylo již před tím, než jste si byt koupila. Na žádost by Vám měl předseda ukázat zápis, v němž to bylo schváleno.

3. Nevím, co myslíte slovy “projekt našeho domu”. Máte-li na mysli barvu fasády, nejsem si zcela jist, zda to musí odsouhlasit shromáždění (nebo jeho většina).

4. Když jsme zateplovali náš dům, proběhlo to tak, že návrh na zateplení byl přednesen na shromáždění, vč. způsobu financování. Ve volbě barev dalo shromáždění “důvěru” výboru SVJ (32 majitelů se těžko shodne). Aby nebyly pochybnosti, ze shromáždění byl (a je vždy) vyvěšen zápis na nástěnce, “majitelé” e-mailových adres jej vždy obdrží v elektronické podobě.

5. Doporučoval bych Vám vyžádat si od předsedy/výboru PLATNÉ znění stanov SVJ a “za dlouhých zimních večerů” je prostudovat spolu se zákonem 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Potom byste měla mít představu o svých právech. Stanovy bych také porovnal s verzí, která je založena na soudu…