Odpověď na: velikost sklepních kójí

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu velikost sklepních kójí Odpověď na: velikost sklepních kójí

#27549
Ladislav Laker
Host

Ladamuri, máte vadné prohlášení. Tím se raději nechlubte.

Zaplatili jste právničce, která nebyla ani schopna přečíst si v právním předpisu  jak se zjišťuje podlahová plocha bytu v jednotce(2012). Celé vaše přeměřování bytů bylo špatně, a plochy uvedené v prohlášení jsou nesprávné.

Podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. platí, že podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce; p<i>ůdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav</i>.

Z uvedeného plyne, že tloušťka stěn uvnitř bytu nemá žádný vliv na podlahovou plochu bytu v jednotce(2012).

Naštěstí pro vás všechny: vadné prohlášení nemůže být zneplatněno. Pro spoluvlastnické vztahy se i nadále budou použivat ty spoluvlastnické podíly, které jsou v prohlášení uvedeny. Rozdíly v plochách bytů jsou pravděpodobně “nepatrné”, takže není dán právní důvod pro změnu prohlášení (§ 1173 per analogiam).

Vybrali jste si právničku, která nerozumí právním předpisům. I vy všichni jste tehdy  ignorovali platný zákon a nařízení vlády vydané k jeho provedení. A teď na sebe prozrazujete věci, o kterých by se mělo raději mlčet …

 

1 uživatel poděkoval za odpověď.