Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Obnovení nájmu na dobu určitou Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

#27534
Jakub Sigmund
Host

Dobrý den. Rád bych se zeptal zda plati 2285 i v pripade kdy je ve smlouve uvedeno nasledujici:

3) K prodloužení nájemní doby může dojít jen písemným dodatkem k této smlouvě. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že pokud bude nájemce dodržovat veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, bude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě a pravidla pro užívání bytu dle domovního řádu a bude mít zájem užívat pronajatý byt i po uplynutí sjednané určité nájemní doby dle čl. III. odst. 1. této nájemní smlouvy, mohou účastníci sjednanou nájemní dobu písemným dodatkem k této smlouvě prodloužit, a to i opakovaně, případně uzavřít novou nájemní smlouvu.

Děkuji za odpověď, Jakub