Odpověď na: Zvyšování nájemného u smlouvy na dobu neurčitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Zvyšování nájemného u smlouvy na dobu neurčitou Odpověď na: Zvyšování nájemného u smlouvy na dobu neurčitou

#27413
Ladislav Laker
Host

M0123, opakuji: co napsal pan Černý je totéž co jsem napsal já. Vy zde nepravdivě tvrdíte cosi jiného. Budu tedy pana Černého citovat, abyste si přestal vymýšlet:

“… přechodné ustanovení § 3074 odst. 2 OZ zakotvuje výjimku pro způsob zvýšení nájemného a odstraňuje mimo jiné i 20% limit za předpokladu, že nájemné nebylo určeno dohodou stran nebo rozhodnutím soudu, nýbrž na základě jiného právního předpisu (obvykle tzv. regulované nájemné). Jestliže nájemné bylo i u Vás skutečně určeno tímto uvedeným způsobem, je postup pronajímatele oprávněný.

Jiný právní předpis uvedený v § 3074 je nejspíše zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Ten uzákonil zvyšování nájemného jednostranným oznámením pronajímatele (tedy bez dohody stran) v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2010 (viz § 3 odst. 1 a 5 tohoto zákona). V některých obcích tato deregulace dobíhala ještě do roku 2012. Část zákona která umožňovala zvyšovat nájemné jednostranně byla zrušena s účinností ke dni 1. ledna 2014. Od toho dne již nebylo možné zvyšovat nájemné jednostranným oznámením.

Vy jste jasně napsal, že nájemné máte stanoveno od léta 2019. Ke zvýšení došlo nepochybně dohodou stran na návrh pronajímatele učiněný podle § 2249. Nelze tedy v budoucnu uplatnit § 3074. Zvyšování Vašeho nájemného se ode dne 1. ledna 2014 děje pouze v režimu § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud se s pronajímatelem nedohodnete jinak.

Cookie Consent with Real Cookie Banner