Odpověď na: zajištění parkování pro řemeslníky

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu zajištění parkování pro řemeslníky Odpověď na: zajištění parkování pro řemeslníky

#27352
Ladislav Laker
Host

Povinnosti mohou být ukládány toliko zákonem, případně vyplývají ze soukromoprávního ujednání stran.

  • Žádný celostátně účinny právní předpis neukládá povinnost “zajistit firmě parkování v modré zóně”.
  • Pokud máte takovou povinnost ze smlouvy, neptejte se na to nás. My netušíme jakou smlouvu jste podepsali.

Obvykle se při stavební činnosti ohlašuje obci zábor (užívání) veřejného prostranství. To nemá naprosto nic společného ani s modrou zónou, ani s parkováním. Například v Praze je sazba poplatku 10 Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb, inženýrských sítí a jiných vedení a jejich změn a pro související skládky materiálů (obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy).