Odpověď na: Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou Odpověď na: Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

#27338
Ladislav Laker
Host

Jin, zřejmě nechápete co jsem Vám napsal.

Jestliže jste chtěl přestat “využívat byt k bydlení”, je to jen Váš problém. Nájemné musíte samozřejmě platit i když byt nevyužíváte k bydlení. Jak si to vlastně představujete? Není to hotel, abyste platil jen za dny a noci kdy v bytě skutečně pobýváte.

Také jsem Vám napsal, že neexistuje nic jako “automatické prodloužení smlouvy”. Nečetl jste to, nebo nepochopil?

Už jsem Vám sdělil: Jestliže jste nechtěl, aby nájemní smlouva byla sjednána znovu, měl jste uvolnit byt a předat klíče pronajímateli před uplynutím tříměsíční zákonné lhůty. Tedy nejpozději 31. července. To jste neudělal. Sice jste pronajímateli cosi napsal, ale Vaše chování a jednání svědčilo o opaku: byt jste neuvolnil, blokoval jste jej, a neumožnil jste pronajímateli aby jej pronajal někomu jinému.

Protože jste užíval byt nadále i po skončení tříměsíční “přechodné” lhůty (a pronajímatel Vás v té době nevyzval k odezdání bytu), máte nyní sjednanou obsahově  stejnou smlouvu na stejnou dobu určitou. Vy jste si myslel, že si budete dělat co chcete a zapomněl jste na to, že nájemce má své zákonné povinnosti. Nájemní smlouva a zákon platí i pro Vás.