Odpověď na: Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou Odpověď na: Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

#27336
Ladislav Laker
Host

Jakousi “výpověď z nájemní smlouvy” jste vůbec podat nemohl. Ze smlouvy už bylo plněno, doba nájmu skončila. Talže absolutně neplatné, nulitní jednání z vaší strany.

Nemohl jste podat ani výpověď z nájmu, protože v tříměsíční době po skončení nájmu jste okupoval byt bez právního důvodu. Nešlo o nájem, takže výpověď z nájmu by byla absolutně neplatné, nulitní jednání.

Pokud byste v té tříměsční době vyklidil byt a odevzdal klíče pronajímateli, bylo by to samozřejmě právní jednání, a bylo by platné a účinné. To jste však neudělal.

Teď nastala situace, kdy nájemní smlouva byla znovu sjednána – nejde tedy o žádné “prodloužení” původní nájemní smlouvy!!! Jste vázán novou smlouvou, sjednanou opět na dobu určitou ode dne 1. 5. 2021.

Jako každý nájemce bytu máte ze zákona právo vypovědět nájem na dobu určitou podle § 2287, a to “změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval”. Změnu okolností musíte tvrdit a prokazovat Vy, jinak pronajímatel není povinen k výpovědi nájemce přihlížet.

Odlišně od zákonné úpravy to mohlo být sjednáno v nájemní smlouvě (§ 2229), ovšem její obsah jste nám nesdělil.