Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Obnovení nájmu na dobu určitou Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

#27289
Ladislav Laker
Host

Marku, zřejmě jste chtěl napsat, že původní smlouva byla na dobu od 01.03.2020 do 01.09.2020.

Nepravdivé je ovšem Vaše tvrzení  <i>”… tak jsme nechali smlouvu automaticky prodloužit”</i>. Neexistuje nic takového jako automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou. Stará smlouva zanikla a sjednala se smlouva nová, a to za stejných podmínek a na stejnou dobu nájmu jako u smlouvy původní. Už se zde o tom psalo asi pětkrát, i s citací ze zákona.

Doba nájmu je zcela jiná než píšete. Doba nájmu byla v původní smlouvě určena podle dnů (doba nájmu 184 dnů). Nová nájemní smlouva byla tedy sjednána opět na dobu nájmu 184 dnů, od 1.9.2020 do 4.3.2021. Další nová smlouva je sjednána na nájem ode dne 4.3.2021 do 4.9.2021 (184 dnů).

Výzva kterou jste zaslal je neplatná, protože nájem na dobu určitou končí až dne 4.9.2021. Teprve v tento den je nájemnice povinna odevzdat Vám klíče od bytu. Není povinna zachovat se podle Vaší protiprávní výzvy. Pokud byste na ni naléhal, půjde o trestný čin podle § 208 trestního zákoníku “Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru”.

Nerozumný je i Váš plán že nájemnici “vypovídáte nájemní smlouvu”. Nájem na bytu dobu určitou končí automaticky ve stanovený den.  Je možno nájem předčasně vypovědět, ovšem jen z důvodů vyjmenovaných v zákoně.  (Pro Váš případ půjde o důvod že nájemce hrubě porušil svou povinnost vyplývající z nájmu.) Jestliže dáte nájemci výpověď z tohoto důvodu, uvědomte si, že zákonná výpovědní doba je tříměsíční, a počítá se od počátku měsíce následujícího po doručení výpovědi. Opravdu chcete, aby nájemnice užívala byt ještě další tři měsíce?

Cookie Consent with Real Cookie Banner