Odpověď na: dědictví družstevního bytu

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt dědictví družstevního bytu Odpověď na: dědictví družstevního bytu

#27254
MilanMkujbcmku03375
Host

1. Pokud vnučka není potomkem některé z Vašich dcer, nemá šanci na dědictví, pokud nebude existovat závěť – viz dědická posloupnost (občanský zákoník, § 1635-1640). Je-li potomkem některé z Vašich dcer, dědila by pouze v případě, že by se její matka i druhá Vaše dcera vzdaly dědictví nebo byly kvalifikovaně  vyděděny – zde však musí existovat závěť obsahující zákonné důvody vydědění.

2. Je ještě 1 řešení – převést družstevní byt, resp. členství v bytovém družstvu, na vnučku, potom se nemusíte zabývat otázkou zdědění bytu – je to i z toho důvodu, že zpravidla nezemřou oba manželé ve stejnou chvíli. Otázku převodu bytu (členství v družstvu) bych doporučoval konzultovat s vedením družstva.