Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Obnovení nájmu na dobu určitou Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

#27162
Ladislav Laker
Host

Tomas, co píšete o právním stavu – to neodpovídá skutečnosti podle právních předpisů.

Smlouva na dobu určitou se na nikoho nepřepisuje! Nájem skončí v den uvedený ve smlouvě, ale smlouva samozřejmě zůstává i nadále platná a účinná mezi smluvními stranami: podle této smlouvy dojde v budoucnu k vypořádání přeplatků a nedoplatků ze služeb spojených s užíváním bytu, a dojde také k vypořádání složené jistoty (tzv. kauce), případně si pronajímatel započte náhradu škody, kterou nájemce způsobil na vybavení bytu.

Mohl jste jedině doufat, že pronajímatel s Vámi sjedná NOVOU smlouvu. O to bylo třeba zajímat se v předstihu.  Pronajímatel Vám nejspíše nikdy neslíbil, že by snad nová smlouva měla mít stejný obsah jako nějaká jiná smlouva s jinou osobou. To jste si jen myslel Vy sám, ovšem důvod k Vaší optimistické představě jste asi neměl žádný.

Jestliže po Vás pronajímatel skutečně požaduje “administrativní poplatek 10k”, pak by se (podle okolností) mohlo jednat o trestný čin útisku podle § 177 trestního zákoníku. Bez podrobností ovšem nemohu věc posoudit. Jisté je, že nájemce je povinen hradit pouze nájemné a náklady na poskytování služeb spojených s užíváním bytu. Dále je povinen složit jistotu, pokud je to sjednáno v nájemní smlouvě. Není však povinen hradit jakousi neurčitou platbu označovanou jako “administrativní poplatek”.  Takový požadavek je buď nemravný, nebo jde o trestný čin ve stadiu pokusu.

Není pravda, že  “zmluva bude automaticky predlzena o rok”.  To je nepravda, kterou jsem zde už asi pětkrát vyvracel.

  • Za prvé: smlouva byla sjednána na jiného nájemce, který už byt opustil. Žádné prodloužení nepřichází v úvahu. Vy jste přece osoba odlišná od dřívějšího nájemce a jeho práva a povinnosti nepřešly na Vás.
  • Za druhé: i kdyby nynější nájemní smlouva byla sjednána Vámi, neexistuje nic takového  jako “automatické prodloužení”. Je vhodné nevymýšlet něco, co zákon nezná.
Cookie Consent with Real Cookie Banner