Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Obnovení nájmu na dobu určitou Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

#27137
Ladislav Laker
Host

Michaeli, ptáte se zda bývalý nájemce může písemně oznámit opuštění bytu. To samozřejmě může; otázka ovšem je zda to má právní následky které si asi představujete Vy. Pouhé svévolné opuštění bytu nájemcem/bývalým nájemcem nemění naprosto nic na právním stavu. A je úplně jedno zda to pronajímateli oznámíte nebo neoznámíte.

Podle § 2295 platí, že pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá.  Z uvedeného plyne, že Vaše přítelkyně nyní obývá byt bez právního důvodu a je povinna platit náhradu za dobu od 1.5.2021 , až do dne kdy řádně odevzdá byt pronajímateli.

Odevzdání bytu však nezahrnuje pouze písemné oznámení! Podle § 2292 platí, že byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Vaše přítelkyně tedy musí prokazatelně odevzdat byt, to jest vyklidit své věci a předat pronajímateli klíče. To může udělat zároveň s písemným oznámením o opuštění bytu.

Pro úplnost dodávám, že výše náhrady v měsíci odevzdání bytu se vypočítá z výše nájemného jako alikvotní částka podle počtu dnů od počátku měsíce do dne odevzdání bytu.