Odpověď na: jak dostat téma k řešení do programu schůze

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu jak dostat téma k řešení do programu schůze Odpověď na: jak dostat téma k řešení do programu schůze

#27102
MilanMkujbcmku03375
Host

V našem SVJ je stanoven (dohodnut) následující postup:

1. je vyvěšeno na nástěnce a e-mailem zasláno majitelům oznámení, že se bude konat schůze shromáždění vlastníků s tím, že ve stanovené lhůtě mohou předat některému z členů výboru písemně požadavek na zařazení bodu do programu schůze spolu se stručným popisem,

2. po uplynutí lhůty výbor zapracuje do programu schůze požadované body,

3. vyvěsí se na nástěnce a rozešle e-mailem všem majitelům pozvánka na schůzi se schváleným programem,

4. pokud některý z majitelů požaduje až na schůzi zařazení bodu do programu, je mu vyhověno s tím, že je zařazen do bodu “Různé” s upozorněním, že se sice může diskutovat, nebude však možné o něm hlasovat (není-li 100% účast vlastníků na schůzi).

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner