Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Obnovení nájmu na dobu určitou Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

#27074
Ladislav Laker
Host

Kristýno, po skončení nájmu bytu má pronajímatel 3 měsíce na to, aby Vás vyzval k opuštění bytu. Pokud to v této lhůtě udělá prokazatelným způsobem (písemně), pak to znamená, že nájem skončil 30. 4. 2021, a Vy užíváte byt bez nájemní smlouvy neoprávněněně. Vlastník bytu nebude vůči Vám nijak smluvně vázán a může s Vámi nadále jednat jako s vetřelcem, který neoprávněně okupuje cizí byt.

Pokud pronajímatel zmešká tříměsíční lhůtu, jejím uplynutím se mezi stranami automaticky sjedná nová smlouva na 1 rok (s účinností zpětně ode dne 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022). Touto smlouvou bude vázán jak nynější vlastník, tak i  i budoucí nabyvatel bytu.

Občanský zákoník umožňuje vyloučit toto zákonné (automatické) opakované sjednání nájmu, a to ujednáním nájemce a pronajímatele. Každé ujednání musí být jednoznačné, srozumitelné a určité (zvlášť když jde o odchylku od zákonné úpravy, a navíc v neprospěch slabší strany = nájemce). Zkrátka já ve vaší nájemní smlouvě nenalézám žádný zákaz opětovného ujednání nájmu postupem podle § 2285.