Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Obnovení nájmu na dobu určitou Odpověď na: Obnovení nájmu na dobu určitou

#27072
Ladislav Laker
Host

Nevím kde se stále berou ty nesmysly že “se smlouva prodlužuje”. To není pravda. Byla sjednána nová smlouva, v tomto případě se stejnými podmínkami a na stejnou dobu jako smlouva která skončila dne 30. 4. 2021.

Nerozumím proč se zabýváte otázkou zda dojde k prodeji bytu a kdy. To Vás jako nájemce nezajímá (pokud nechcete ten byt koupit Vy sama). Nabyvatel bytu vstupuje do práv a povinností pronajímatele. Současná nájemní smlouva bude závazná i pro něj. Dnes je předčasné spekulovat o tom zda se pokusí dát Vám výpověď z nájmu sjednaného na dobu určitou.

Věta ve smlouvě v bodě 8.2 je nadbytečná, nesrozumitelná a nesprávná. Smlouva neskončila. Žádný “nájemní vztah” neexistuje, tedy ani nemohl skončit.  Skončil pouze nájem bytu podle nájemní smlouvy! Práva a povinnosti založené původní nájemní smlouvou samozřejmě trvají i nadále až do jejich splnění – například povinnost nájemce uhradit dlužné nájemné, uhradit případné škody na vybavení bytu, povinnost uhradit doplatek plynoucí z vyúčtování služeb. Trvá i povinnost pronajímatele vypořádat složenou jistotu, povinnost doručit nájemci vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a povinnost vypořádat (vyplatit) přeplatky plynoucí z vyúčtování služeb.