Odpověď na: povinnost SVJ zajistit plnohodnotné využívání sklepů

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu povinnost SVJ zajistit plnohodnotné využívání sklepů Odpověď na: povinnost SVJ zajistit plnohodnotné využívání sklepů

#27071
Ladislav Laker
Host

Je úplně jedno s čím Vy souhlasíte nebo nesouhlasíte. O společném majetku rozhodují spoluvlastníci věšinou.

Správu domu vykonává právnická osoba SVJ. Podle § 1189 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že (1) správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí (…). Rovněž platí, že (2) má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

Z uvedeného plyne, že povinnost ke správě domu se vztahuje na všechny společné části. SVJ však není povinno zajistit vlastníkům funkční sklepy jen proto, že Vy byste si to přál. Taková povinnost by mohla plynout ze stanov, nebo z jiné soukromoprávní smlouvy, případně z usnesení nejvyššího orgánu SVJ – shromáždění.

SVJ má (jako každá svéprávná osoba) obecnou prevenční povinnost podle § 2900 občanského zákoníku:  počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života.

Jestliže ve vašem SVJ je “zvyklostí soukromého života” že SVJ neřeší opakované zaplavování sklepů, pak SVJ nemá v tomto směru žádnou povinnost provést nápravu. Svou prevenční povinnost splnilo SVJ tím, že uživatele sklepů varovalo před možností vzniku škody při zaplavení.