Odpověď na: Společně prostory

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Společně prostory Odpověď na: Společně prostory

#26930
Ladislav Laker
Host

Paní Evo, nezkoušejte vytáhnout kartu “dobré mravy”. Nemáte-li v nájemní smlouvě výslovně uvedeno, že s nájmem bytu je spojeno právo užívat kočárkárnu či sušárnu, pak prostě toto právo nemáte. Bylo by od Vás nemravné požadovat něco, na co zjevně nemáte žádný smluvní ani zákonný nárok.

Dále: Neznáte význam pojmů, které používá zákon č. 67/2013 Sb.. Poskytovatelem služeb spojených s užíváním bytů je pronajímatel (v tomto případě zároveň vlastník stavby) – to je bytové družstvo. Je naprosto bezvýznamné kdo družstvu dodává tepelnou energii. O dodavateli tepla jsem se nezmiňoval.