Odpověď na: poplatek za výpověď nájmu dohodou

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt poplatek za výpověď nájmu dohodou Odpověď na: poplatek za výpověď nájmu dohodou

#26893
Ladislav Laker
Host

Paní Aneto, Váš dotaz je nedůvěryhodný. Proto nemůžete dostat použitelnou odpověď.

Nájemce neskládá žádnou kauci, nýbrž dává pronajímateli peněžní jistotu podle § 2254 zákona č. 89/2012 Sb. Pokud nepoužíváte pojmy uvedené v zákoně, netušíme co máte na mysli, a zůstává nám skryto co ve skutečnosti obsahuje Vaše nájemní smlouva.

Totéž platí pro pojem “poplatek za ukončení smlouvy”. Nevíme zda jde o Vaši fantazii, nebo zda je toto označení skutečně v nájemní smlouvě použito.

Pokud v nájemní smlouvě je uveden “poplatek za ukončení smlouvy”, pak soudím že jde o nevymahatelný požadavek, neboť jde o zákonem zakázané ujednání, ke kterému se nepřihlíží.  Podle § 2239 platí, že nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. U nájmu bytu považuji za naprosto nepřiměřené jakékoliv ujednání o (automatickém) poplatku za ukončení smlouvy.

Zcela v souladu se zákonem by byla například smluvní pokuta za předčasnou výpověď danou nájemcem u nájemní smlouvy sjednané na dobu určitou. Ale protože netušíme co ve skutečnosti obsahuje Vaše nájemní smlouva, nemůžeme k tomu nic dodat.