Odpověď na: Dožití v bytě

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Dožití v bytě Odpověď na: Dožití v bytě

#26859
Ladislav Laker
Host

Po Vašem upřesnění situace dodávám: Pokud by se jednalo o reálné břemeno, pak vlastník bytu by byl povinen ponechat Vám byt k užívání a nést veškeré náklady s tím spojené (kromě služeb spojených s užíváním bytu, jak už jsem napsal). Pokud se jedná o běžnou služebnost, pak je to poněkud odlišný případ: máte právo byt užívat, vlastník má ovšem právo požadovat po Vás úhradu nákladů na opravy a údržbu.

Proto doporučuji zjistit si přesně jak je formulován zápis věcného břemene v katastru a jaký je rozsah zapsaných omezení. (Jen podotýkám, že tím věcným břemenem nejste Vy.)

V tomto druhém případě (jestliže vlastník bytu se nijak nepodílí na jeho užívání), nesete ze svého nejen náklady na služby spojené s užíváním bytu, nýbrž i náklady na údržbu a opravy bytu i společných částí domu. Nenesete však náklady na zlepšení (technické zhodnocení) domu. Při předepisování přípěvků na správu zpravidla nelze rozlišit která část bude později použita k údržbě a opravám a která část bude použita k technickému zhodnocemí cizího majetku. To byste si mohla zjistit dodatečně v účetnictví SVJ a případně můžete na základě toho požadovat nazpět ty částky, které nebyly účelně vynaloženy na opravy a údržbu domu. Nejste – například – povinna hradit zateplení fasády, ani pořízení tepelného čerpadla či fotovoltaických panelů na střeše. To vše spadá pod technické zhodnocení.

A v žádném případě nikomu nehradíte nějakou jeho hypotéku.

 

 

ravděpodobně nejde o

Cookie Consent with Real Cookie Banner