Odpověď na: Dožití v bytě

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Dožití v bytě Odpověď na: Dožití v bytě

#26848
Ladislav Laker
Host

Paní Haničincová, jestliže na bytě je zapsané věcné břemeno užívání bytu ve Váš prospěch, pak to znamená že hradíte pouze tyto položky:

  • služby spojené s užíváním bytu (podle zákona č. 67/2013 Sb.),
  • běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (v rozsahu podle nařízení vlády č. 308/2015 Sb.)

Nic jiného nehradíte. Neexistuje žádný “fond oprav”, takže ani ten v žádném případě nehradíte!

Pokud snad za vlastníka bytu hradíte příspěvky na správu domu, nebo dokonce jeho hypotéku, pak důvod placení nejspíše je úplně jiný – a nemá to naprosto nic společného s věcnym břemenem.

Možná jste si to takto s vlastníkem bytu dohodla v nějaké smlouvě, nebo mu poskytujete tyto platby jako dar (který je vlastník bytu povinen řádně zdanit). Jako poslední možnost mne napadá: pokud tyto částky snad hradíte omylem a z neznalosti, pak jde o bezdůvodné obohacení vlastníka bytu; co jste za něj bezdůvodně uhradila můžete vymáhat nazpět.  Promlčecí doba je tříletá od okamžiku kdy jste se dozvěděla kdo se na váš úkor bezdůvodně obohatil.