Odpověď na: Skončení nájemní smlouvy

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Skončení nájemní smlouvy Odpověď na: Skončení nájemní smlouvy

#26842
Ladislav Laker
Host

Veroniko, napsala jste: <i>Chápu to tedy tak, že jednak neplatí ustanovení občanského zákoníku ohledně automatického prodloužení při pokračování v plnění nájemní smlouvy </i>…”

Chápete to úplně špatně. Zákon se nikde nezmiňuje o nějakém automatickém prodloužení nájemní smlouvy. Ustanovení o kterém píšete neexistuje.

Existuje však ustanovení které řeší užívání bytu nájemcem po skončení nájmu. Podle § 2285 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného.

Vy jste neprokázala (a ani netvrdíte) že by v nájemní smlouvě bylo ujednáno něco jiného. Takže se použil  § 2285. Váš nájemní vztah trvá. Nájem byl znovu sjednán na tutéž dobu, která se počítá od prvního dne následujícího po dni ve kterém měl původní nájem skončit.

Není pravda že byste v bytě bydlela bez nájemní smlouvy. Nájem byl ujednán znovu a nájemní smlouva má tedy stejný obsah jako smlouva, kterou jste si s pronajímatelem ujednali u již skončeného nájmu. Touto nájemní smlouvou jste bezpochyby vázána.

Z bytu můžete “odejít”. Budete však i nadále povinna hradit nájemné a zálohy na služby. Pouhý “odchod” nájemce z bytu neukončuje nájemní smlouvu! Představujete si to nějak svérázně, jako byste neměla žádné smluvní povinnosti.

Pokud jde o “kauci” (správně jistota), není zřejmé na co se vlastně ptáte. Až Váš nájem skončí a až budou vypořádány všechny vzájemné pohledávky a závazky, teprve pak nastane doba pro vrácení jistoty (nebo jejího zůstatku).

Cookie Consent with Real Cookie Banner