Odpověď na: Nesrovnalosti ve vyučtování služeb

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Nesrovnalosti ve vyučtování služeb Odpověď na: Nesrovnalosti ve vyučtování služeb

#26641
Ladislav Laker
Host

Jakube, nájemce (jako příjemce služeb) dostává od vlastníka bytu (poskytovatele služeb) vyúčtování podle zákona č. 67/2012 Sb. Vyúčtování obsahuje jak uhrazené zálohy příjemcem služeb za zúčtovací období, tak i náklady skutečně vynaložené poskytovatelem služeb za zúčtovací období. Výsledkem tohoto vyúčtování je rozdíl obou částek: buď přeplatek, který vrací vlastník bytu nájemci, nebo nedoplatek, který uhradí nájemce vlastníkovi bytu.

Vy máte právo aby Vám nájemce vyúčtoval poskytované služby. Vyjde při tom z nákladů skutečně vynaložených poskytovatelem služeb. Jako zálohy ovšem musí započítat ty zálohy, které jste tomuto nájemci uhradil Vy. Výsledkem tohoto vyúčtování je rozdíl obou částek: buď přeplatek, který vrací nájemce podnájemci, nebo nedoplatek, který uhradí podnájemce nájemci bytu.

Pokud považujete toto vyúčtování za vadné, postupujte obdobně jak je uvedeno v zákoně č. 67/2013 Sb.: podejte námitku k vyúčtování a doručte ji nájemci. Uveďte v čem spatřujete chybu (z jakého důvodu považujete vyúčtování za vadné). Rozdíl dvou čísel si jistě můžete spočítat sám, a tak je na nájemci, aby vyúčtování opravil a doručil Vám bezchybnou verzi.

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner