Odpověď na: Prodloužení nájmu na dobu určitou o jeden měsíc

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Prodloužení nájmu na dobu určitou o jeden měsíc Odpověď na: Prodloužení nájmu na dobu určitou o jeden měsíc

#26632
Ladislav Laker
Host

Paní Gabrielo, toto není v souladu s občanským zákoníkem. Podle § 2218 občanského zákoníku platí, že nájemné se platí měsíčně pozadu. Je samozřejmě možné požadovat na budoucím nájemci složení jistoty podle § 2254 k rukám pronajímatele. Jen to nesmí být nazváno “nájemné”.

Nerozumím proč pronajímatel chce komplikovat celou záležitost tím, že zmiňuje (kromě nájemní smlouvy) také smlouvu o smlouvě budoucí. Takové papírování považuji za naprosto zbytečné.

Ještě připomenu, že při takto krátkých nájemních smlouvách půjde o “úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu” podle § 3a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. S tím je spojena povinnost ubytovatele podat  obci ohlášení jako plátce poplatku z pobytu, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce (§ 14a). Dále má povinnost vést evidenční knihu ubytovaných osob (§ 3g) a uschovat ji po dobu 6 let, případně i povinnost vybrat od poplatníků poplatek z pobytu a odvádět tyto částky obci.

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner