Odpověď na: požadavek člena na náhled do smlouvy SVJ

Úvod Fóra Všechny kategorie Rekonstrukce domu požadavek člena na náhled do smlouvy SVJ Odpověď na: požadavek člena na náhled do smlouvy SVJ

#26621
Ladislav Laker
Host

Pane G. S., napsal jste:  “Jeden z našich členů SVJ má požadavek, aby byla členům předložena k posouzení smlouva o provedení díla – oprava střechy.”

To není požadavek, ale pouhý návrh. Jednotlivý člen SVJ nemá právo takto rozkazovat statutárnímu orgánu SVJ a určovat jaké dokumenty mají být předloženy (všem)  členům SVJ.

Vlastník jednotky má podle § 1179 právo (ovšem pouze za svou osobu) seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří. U této osoby se může domáhat (opět jen za svou osobu!)  práva nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy (…), a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

Jestliže se domnívá, že by některý dokument měl být poskytnut všem vlastníkům jednotek (nad rámec stanov SVJ), pak ať se obrátí na nejvyšší orgán SVJ – shromáždění. Shromáždění může dávat příkazy statutárnímu orgánu i ve věcech které neupravuje ani zákon, ani stanovy. Jednotlivý vlastník jednotky není nadřazen členům statutárního orgánu a nemůže jim svévolně udělovat příkazy.

Doporučuji zamyslet se a reagovat spíše vstřícně. A hlavně si ověřte zda jste neporušili stanovy například tím, že statutární orgán rozhodoval sám ve věci, kterou stanovy svěřují do pravomoci shromáždění.

Cookie Consent with Real Cookie Banner