Odpověď na: indikátory na topení

Úvod Fóra Všechny kategorie Teplo a voda indikátory na topení Odpověď na: indikátory na topení

#26605
Ladislav Laker
Host

Vážený Beaur, umístění indikátorů není povinné vždy. Existují zákonné výjimky.

V první řadě připomenu, že indikátory ani jiná měřicí či indikační technika nemusí být montována v domech kde nedochází k rozúčtování nákladů na příslušné služby. K tomu viz vyhláška č. 194/2007 Sb..

Podle § 7a uvedené vyhlášky platí, že povinnost instalovat měřicí nebo indikační techniku [se] nevztahuje na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě.

Z uvedeného plyne, že pokud se v domě hradí tyto dvě služby paušálem podle § 9 zákona č. 67/2013 Sb.,  obejdete se bez těchto přístrojů. Paušální platba může mít podobu pevné částky na 1 m2 započitatelné podlahové plochy. U teplé vody by mohlo jít o paušální částku na 1 m2 podlahové plochy, nebo paušál na každou osobu užívající byt (viz např. § 2 písm. g) zákona č. 67/2013 Sb.)..

Další výjimka je pro byty ve stavbách, které svým provedením neumožňují instalaci indikátorů (např. crittalové topení zabudované v podlahách či ve stěnách).

V ostatních případech zákon předepisuje pro byty instalaci indikátorů či měřidel. Názor předsedy je v této věci bezvýznamný. Rozhodnout o instalaci může nejvyšší orgán SVJ, a tím je shromáždění.

Podotýkám, že k rozúčtování nákladů na vytápění pomocí náměrů indikátorů je nutné mít hodnověrně stanovené všechny předepsané koeficienty a korekční činitele, jinak půjde jen o sofistikovanou a složitě vypočtenou krádež za bílého dne.

Cookie Consent with Real Cookie Banner