Odpověď na: Prodloužení nájmu na dobu určitou o jeden měsíc

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Prodloužení nájmu na dobu určitou o jeden měsíc Odpověď na: Prodloužení nájmu na dobu určitou o jeden měsíc

#26357
Ladislav Laker
Host

Toto se zde už řešilo X-krát. Takže:

Podle § 2285 občanského zákoníku platí, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného.

Zákon tedy připouští, aby nájemce na dobu určitou “přetáhl” sjednanou dobu nájmu. Pak ovšem užívá byt bez právního důvodu. Pokud byste ale zůstal v bytě (nepředal jej pronajímateli do tří měsíců), pak by nájemní smlouva byla obnovena se vším všudy (nikoliv prodloužena). Vznikla by Vám tedy povinnost hradit nájemné opět celý rok ode dne skončení původní nájemní smlouvy.

Jestliže se chystáte vyklidit byt před uplynutím třímesíční lhůty, nehrozí Vám novace (obnovení) nájemní smlouvy. Bylo by ale slušné dohodnout vše s pronajímatelem, aby obě strany měly jistotu ohledně dalšího postupu.

Nezapomeňte zkontrolovat obsah nájemní smlouvy, zda neobsahuje smluvní pokutu při nevyklizení/nepředání bytu v den uvedený v nájemní smlouvě.  I když Vám pronajímatel ochotně umožní bydlení po skončení nájmu, na sjednanou smluvní pokutu bude samozřejmě mít nárok.

Cookie Consent with Real Cookie Banner