Odpověď na: Fond oprav

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Fond oprav Odpověď na: Fond oprav

#26267
MilanMkujbcmku03375
Host

Bylo-li v domě již ustanoveno SVJ, je třeba se seznámit se stanovami a dalšími dokumenty, kterými se řídí jeho činnost. V našem SVJ to je jasně dáno ve stanovách větou, že do působnosti shromáždění vlastníků patří “… schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky…”. Co se týče “fondu oprav” (ve Vašem případě “domovního fondu”), shromáždění vlastníků schválilo příspěvek v určité výši za 1 m2 plochy bytu. Přestože z tohoto “fondu” splácíme úvěr na zateplení domu, je částka u bytů 2+1 zhruba poloviční, než uvádíte. Je tedy třeba se obrátit na výbor SVJ a požádat jednak o vysvětlení způsobu stanovení částky, jednak také o zápis ze schůze shromáždění vlastníků jako nejvyššího orgánu SVJ, ve kterém byl schválen buď přímo příspěvek nebo způsob jeho stanovení.