Odpověď na: Poplatky, fond oprav SVJ a další příšery

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa Poplatky, fond oprav SVJ a další příšery Odpověď na: Poplatky, fond oprav SVJ a další příšery

#26139
Ladislav Laker
Host

Natali, Váš dotaz je bohužel za hranicí srozumitelnosti. Odpověď byste mohla dostat jedině po podrobnějším doplnění.

Jediné co je zřejmé z Vašeho dotazu je to, že jste mandantem. Mandátní smlouva jako smluvní typ ovšem už 7 let neexistuje. Navíc se jednalo o smluvní typ použitelný pouze mezi podnikateli – a Vy nejspíše podnikatelem nejste. Jde buď o ujednání absolutně neplatné, nebo jde podle obsahu spíše o smlouvu příkazní podle zákona č. 89/2012 Sb., občanslý zákoník.

Dále: jako “mandant” (nebo spíše příkazce)  jste v postavení osoby, pro kterou jiná osoba (mandatář) něco zařizuje a dostává za to smluvenou odměnu. Nenapsala jste ale nic o tom (1) kdo je mandatářem, (2) jakou Vaši záležitost pro Vás zařizuje, a (3) jakou odměnu za to dostává. Na naprosto nesrozumitelný dotaz není možné odpovědět.

Nerozumím ani proč se zmiňujete o jakémsi “fondu oprav”. S tím nemáte jako nájemce naprosto nic společného – nemá to žádnou souvislost ani s nájemným, ani s platbou za služby spojené s užíváním bytu. Máte – li v nájemní smlouvě uvedno něco o “fondu oprav”, pak takové ujednání je nejspíše od počátku neplatné. Bez jednoznačných, určitých a srozumitelných informací z Vaší strany není možné napsat nic definitivního.

Cookie Consent with Real Cookie Banner