Odpověď na: Najom na dobu určitú a jeho ukončenie

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Najom na dobu určitú a jeho ukončenie Odpověď na: Najom na dobu určitú a jeho ukončenie

#26127
Erika
Host

Dobrý deň pán Laker, ešte upresním k Vašej odpovedi zo dňa 02.03.2021 6:50 a môjmu dotazu zo dňa 13.03.2021 12:02: Nájomná zmluva ako viete bola od 01.03.2019-31.03.2020, následne predĺžená od 01.04.2020-30.04.2021 (§2285 zákona 89/2012). O predĺžení nemáme žiadny písomný doklad, ale je dokázateľné úhradami nájmu a záloh za služby na účet prenajímateľa. Nájomné a poplatky služby spojené s užívaním bytu boli splatné do 13.dňa stávajíciho mesiaca na mesiac nasledujúci. Prenajímateľ má zloženú od nájomcu istinu, ktorú budeme riešiť pri odovzdaní bytu. Dovolím si citovať časť našej NZ čl. V. z ods.2.: “Ceny za uvedené služby budou rozúčtovany takto: Vyúčtovaní záloh na ceny služeb bude uskutočneno 1 x ročne.”

K veci uvádzam, že za rok 2019 je v riešení teraz vyúčtovanie od 01.03.2019-31.12.2019, nakoľko SVJ (pred tým Družstvo) robí zúčtovanie voda S+T, kúrenie a služby za spoločné časti domu od 01.01-31.12.2019 a predkladá vlastníkom bytov 3-4 mesiac v nasledujúcom roku. Čo sa týka vyúčtovacia za elektrinu a plyn, vyúčtovacie faktúry sú vystavené od dodávateľa k 12.mesiacu v roku. Vychádzajúc z Vašej odpovede zo dňa 02.03.2021 6:50 a čl.V.ods.2.našej nájomnej zmluvy, malo byť zúčtovacie obdobie zrejme od 01.03.2019-28.02.2020 , t. j. do 4 mesiacov po skončení zúčtovacieho obdobia, to je do 30.06.2020.

Za obdobie roku 2020 a časť 1-2/2021 bude prenajímateľ zúčtovávať skôr, nakoľko dňom 30.04.2021 nám končí nájomná zmluva, ale byt je od 28.02.2021 neužívaný, len sme museli dodržať 2 mesačnú výpovednú lehotu, na ktorú si nárokoval prenajímateľ. Nájomné za 2 mesiace (3-4/2021) má prenajímateľ pokryté z nami uhradených celkových záloh (tak vysoký preplatok) a z istiny. Kľúče a byt sme ešte neodovzdali, lebo nie sú doriešené vyúčtovania a vydanie našich financií zo strany prenajímateľa. V nájomnej zmluve nie je určená dohoda, aká výška pokuty bude účtovaná v takomto prípade. Verím, že som uviedla všetky potrebné údaje, aby bolo možné zistiť nárok na uplatnenie zákonnej pokuty a jej vyčíslenia.

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner