Odpověď na: darovaní nemovitosti do SJM od prarodiče

Úvod Fóra Všechny kategorie Legislativa darovaní nemovitosti do SJM od prarodiče Odpověď na: darovaní nemovitosti do SJM od prarodiče

#26059
Ladislav Laker
Host

Podle § 10 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů platí, že od daně z příjmů jsou osvobozeny bezúplatné příjmy

  1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. 

Bezúplatné příjmy (dary) od prarodičů manžela v tomto výčtu uvedeny nejsou, takže soudím, že na takový případ se osvobození nevztahuje.

Cookie Consent with Real Cookie Banner