Odpověď na: Najom na dobu určitú a jeho ukončenie

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Najom na dobu určitú a jeho ukončenie Odpověď na: Najom na dobu určitú a jeho ukončenie

#26032
Ladislav Laker
Host

K otázce vyúčtování služeb

Eriko, napsala jste: “… počas celej doby nájmu od 01.03.2019 nám nebolo urobené vyúčtovanie podľa lehoty danej v zákone”. Proberu tento stav podrobněji, protože se jedná o časté stesky nájemců: nedostali vyúčtování včas, nebo je nedostali vůbec.

Podle zákona č. 67/2013 Sb. platí, že zúčtovacím obdobím [je] období, za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb.

Z uvedeného plyne, že se nemusí jednat o dvanáct měsíců, a počátek zúčtovacího období může být pronajímatelem určen na kterýkoliv den v roce.

V první řadě si tedy zkontrolujte zda počátek zúčtovacího období služeb je uveden ve vaší nájemní smlouvě. (Mohlo by se jednat o období od 1.1. do 31.12., jak je běžné, nebo například o období od 1.3. do 28.2. s počátkem v den kdy jste začala byt užívat).

Pokud snad platí druhá možnost, pak povinností vlastníka bytu bylo předložit Vám první vyúčtování služeb do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, to jest do 30.6.2020. Následovala pak lhůta k podání námitek příjemce služeb k (vadnému) vyúčtování a lhůta k opravě vad vyúčtování.

Jestliže jste dodnes neobdržela řádné vyúčtování, pak prvním dnem prodlení pronajímatele byl den 1.7.2020; je tedy v prodlení celkem 610 dnů. Výše zákonné pokuty za toto prodlení je k dnešnímu dni 30500 Kč. Pokuta se stále zvyšuje – denně 50 Kč – pokud jste si v nájemní smlouvě nesjednali pokutu v odlišné výši .

Je na Vás, zda budete pokutu uplatňovat a zda jste k tomu schopna prokázat odkdy došlo k prodlení. Soudím, že je to prokazatelné: jestliže Vám pronajímatel předložil vyúčtování až nyní (a je stále vadné), pak je zřejmé, že dne 30.6.2020 řádné vyúčtování ještě neexistovalo, a tedy Vám ani nemohlo být doručeno.

Jde o zajímavou částku. Jako nájemce s ní můžete počítat, pokud se s pronajímatelem nedohodnete např. že nebudete pokutu uplatňovat. Taková dohoda by ovšem měla zahrnovat i nějaké ústupky ze strany pronajímatele.