Odpověď na: Najom na dobu určitú a jeho ukončenie

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Najom na dobu určitú a jeho ukončenie Odpověď na: Najom na dobu určitú a jeho ukončenie

#26004
Erika
Host

Dobrý deň, ďakujem Vám za odpoveď.

Chcem sa spýtať, v prípade, že by sa byt prenajímateľovi odovzdal napr. ku dňu 15.03.2021, ako požadoval od nás prenajímateľ z dôvodu, aby mohol byt pripraviť na ďalší nájom (v byte nebývame od 28.02.2021, museli sme z osobných a finančných dôvodov riešiť iné bývanie),ani tak by nemohol byť prenajímateľ ústretový a pristúpiť k dohode, že by sme mu zaplatili iba za 03/2021 a nepožadoval by 04/2021?

– K Vašej odpovedi týkajúcej sa vyúčtovania uvádzam, že počas celej doby nájmu od 01.03.2019 nám nebolo urobené vyúčtovanie podľa lehoty danej v zákone. Bolo nám t.č. predložené vyúčtovanie s vyčíslením nedoplatku -11.500KC. Ako som však už vyššie spomenula, s prenajímateľom konzultujeme vyúčtovanie a uvádzame ho na pravú mieru tak, aby nebol škodový ani prenajímateľ a mal pokryté všetko, čo sme za celý nájom minuli, ale nemohli sme prijať pôvodné vyúčtovanie, ktoré bolo skutočne v rozpore s predloženým dokladmi. Po konzultácii a oprave vyúčtovania bude vychádzať preplatok cca +10.100KC. Musíte prosím uznať, že sa nejedná o zanedbateľnú časť, ale o výšku skoro jedného nájmu za mesiac, ktorý od nás požaduje prenajímateľ. Ale v tomto je skutočne dobrá spolupráca v zjednaní nápravy. Neviem si však predstaviť, ako by vec dopadla, a naše peniaze si neoprávnene nechal prenajímateľ a ešte žiadal aj 2 mesiace nájom, ak by sme boli neopatrní a vec neskontrolovali. Nájomný vzťah má byť korektný voči obidvom zmluvným stranám.

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner