Odpověď na: Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Délka výpovědní doby nájemní smlouvy Odpověď na: Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

#25873
MilanMkujbcmku03375
Host

Selským rozumem vzato – výpovědní lhůta Vám končí, prodloužení nájemní smlouvy ani novou nájemní smlouvu jste nepodepsali (?), takže předáním bytu a klíčů Vám končí povinnost jakékoliv platby. Naopak upozorněte pronajímatele, aby nezapomněl při vyúčtování za rok 2021, že jste v bytě bydleli 2 měsíce (nemáte-li vyúčtování služeb ošetřeno jinak v nájemní smlouvě). Jeho tvrzení o tom, že “zůstává v platnosti Váš  nájemní vztah” je bezesporu zajímavé, neboť nájemní smlouva je dvoustranný akt, nikoliv jednostranný ze strany pronajímatele, museli byste s tím souhlasit a uzavřít smlouvu novou, prodloužit platnost smlouvy původní nebo to mít takto zapracované ve smlouvě původní, která však již pozbyla (pozbyde) platnosti.

Cookie Consent with Real Cookie Banner