Z právní praxe: Jak se bránit nepřizpůsobivým nájemníkům?

Zejména u bytů v pronájmu se poměrně často setkáváme s nepřizpůsobivými nájemníky, kteří nedodržují pravidla soužití. Kvalita bydlení v domě výrazně trpí. Jak situaci řešit?

“V případě, že nájemce bytu i přes předešlé výstrahy odmítá respektovat stanovená domovní pravidla (např. soustavně narušuje noční klid, znečišťuje společné prostory apod.), pak primárně doporučujeme obrátit se s písemnou výzvou na řešení situace přímo na osobu pronajímatele – vlastníka pronajímané bytové jednotky,” doporučuje právník Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu www.svjpravnik.cz .

Vlastník jednotky je za osoby, kterým jednotku pronajímá vždy odpovědný, neboť dle § 1176 zák. č. 89/2012 Sb. platí, že vlastník jednotky je povinen zajistit, aby se osoby, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu (tedy včetně osob nájemců), řídily pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí.

Celá situace by tak měla být vždy aktivně řešena prostřednictvím vlastníka, který byl na nevhodné chování svého nájemce upozorněn. Vlastníci jednotek mohou následně vůči nájemcům uplatňovat různé sankční instrumenty (dle uzavřené nájemní smlouvy např. výpověď z nájmu) k vymožení jejich povinností (tedy včetně povinnosti řádně respektovat stanovená domovní pravidla).

V případě, pokud by se však vlastník jednotky stavěl k řešení situace pasivně, pak je možné rovněž uvažovat i o případném uplatnění sankcí vůči jeho osobě. Takové sankce bývají často zapracovány přímo do stanov, popř. domovního řádu SVJ, ale vyplývají i ze zákona a v konečném důsledku mohou vést až k nucenému prodeji dané jednotky. Je však třeba přiznat, že jsme se zatím nesetkali s případem, kdy by byla vlastníkovi jednotka skutečně nuceně prodána.

/Právník Jan Eisenreich má svůj profil mezi spolupracovníky Okolo bytu.cz, kde se také můžete podívat na jeho komentáře v diskusích/

Čtěte také:  Komentujeme: Novela OZ řeší založení SVJ i dlužníky

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?