​Přichází roční vyúčtování za spotřebu tepla a vody. Jak mu porozumět?

Kolik jsme v loňském roce protopili a vytočili teplé a studené vody? Většinou začínáme a končíme tím, že dokážeme najít celkový přeplatek, či nedoplatek. Co dalšího bychom měli vědět?

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků upravuje zákon č. 67/2013 Sb.(Zákon o službách)

Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh se provádí za zúčtovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok. S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny. V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu. Odečty elektřiny se v platbě SVJ také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu.

Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Vyúčtování nákladů na teplo

Zásadní změny v rozúčtování nákladů na teplo přinesla Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.).

Vyhláška nově stanovila procentní vyjádření základní a spotřební složky. Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce nyní činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období,“ vysvětluje Jarmila Trčková ze společnosti ista ČR.

Jaký poměr spotřební a základní složky je optimální?

Rozúčtovací společnosti doporučují postupovat na základě odborného posouzení tepelně izolačních vlastností objektu. Obecně je doporučováno (s ohledem na instalovaný typ poměrového měření v objektu) stanovení poměru spotřební a základní složky takto:

 • v případě rozpočtu pomocí indikátorů použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složka
 • v případě měřičů tepla pak počítat spotřební složku 60 % a základní 40 %
Čtěte také:  Jak na správu bytového domu v době koronaviru

Vysoký nedoplatek může mít řadu příčin

Reklamace nákladů spojené s vytápěním a ohřevem teplé vody jsou nejčastější z celého ročního rozúčtování. Vysoký nedoplatek při ročním vyúčtování má nejčastěji tyto příčiny:

 • nesprávně nastavené zálohové platby, především náklad na vytápění a spotřebu studené či teplé vody
 • neočekávaně vysokou spotřebu vody může způsobit například dlouhodobější návštěva, nedostatečná teplota teplé vody, nekvalitní baterie, nájemníci v bytě apod.
 • nesprávná regulace vytápění, kdy si vlastník vyřeší nadměrné teplo v byte větráním, a ne regulováním přes hlavici na radiátoru, anebo nesprávně používá regulační ventil
 • nesprávný odečet vodoměrů či měřičů tepla
 • nesrovnalost může případně nastat i při chybném započítání zálohových plateb či mohou být náklady na teplo nesprávně rozpočítané

Výdajům za teplo a teplou vodu se vyplatí věnovat pozornost

Náklady na vytápění a ohřev teplé vody tvoří výrazný díl našeho rodinného rozpočtu. Zejména díky vytápění představují až 60 % nákladů spojených s bydlením. „Náklady na vytápění lze až o desítky procent snížit zateplením domu a správným uživatelským chováním v bytech. To znamená správně regulovat vytápění a efektivně větrat,“ radí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Co dalšího ještě najdete v ročním vyúčtování služeb a energií?

„Roční vyúčtování není jenom o nákladech na teplo a teplou vodu, ale zahrnuje i všechny další služby, spojené s bydlením, které v rámci svého bytového domu využíváte. Jedná se například o úklid společných částí domu, spotřebu elektřiny, provoz výtahu a další,“ vysvětluje Mgr. Martin Kroh, ředitel SBD Praha.

Jaké termíny jsou závazné?

 • Roční vyúčtování předepsaných a uhrazených záloh, rozepsané na jednotlivé položky, je vlastník domu (nebo bytu v případě pronájmu) povinen doručit vlastníkovi bytu nebo nájemci bytu do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Standardně tedy nejpozději do 30. 4. Stejně tak se vyúčtování vztahuje na pronájem bytového či nebytového prostoru.
 • Lhůta na podání reklamace je 30 dnů, pokud není poskytovatelem služeb uvedeno jinak.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
 • Uhradit nedoplatek nebo obdržet přeplatek musíte do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování.

Log in with your credentials

Forgot your details?