​Přichází roční vyúčtování za spotřebu tepla a vody. Jak mu porozumět?

Kolik jsme v loňském roce protopili a vytočili teplé a studené vody? Většinou začínáme a končíme tím, že dokážeme najít celkový přeplatek, či nedoplatek. Co dalšího bychom měli vědět?

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků upravuje zákon č. 67/2013 Sb.(Zákon o službách)

Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh se provádí za zúčtovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok. S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny. V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu. Odečty elektřiny se v platbě SVJ také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu.

Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Vyúčtování nákladů na teplo

Zásadní změny v rozúčtování nákladů na teplo přinesla Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.).

Vyhláška nově stanovila procentní vyjádření základní a spotřební složky. Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce nyní činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období,“ vysvětluje Jarmila Trčková ze společnosti ista ČR.

Jaký poměr spotřební a základní složky je optimální?

Rozúčtovací společnosti doporučují postupovat na základě odborného posouzení tepelně izolačních vlastností objektu. Obecně je doporučováno (s ohledem na instalovaný typ poměrového měření v objektu) stanovení poměru spotřební a základní složky takto:

 • v případě rozpočtu pomocí indikátorů použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složka
 • v případě měřičů tepla pak počítat spotřební složku 60 % a základní 40 %
Čtěte také:  Ekvitermní regulace

Vysoký nedoplatek může mít řadu příčin

Reklamace nákladů spojené s vytápěním a ohřevem teplé vody jsou nejčastější z celého ročního rozúčtování. Vysoký nedoplatek při ročním vyúčtování má nejčastěji tyto příčiny:

 • nesprávně nastavené zálohové platby, především náklad na vytápění a spotřebu studené či teplé vody
 • neočekávaně vysokou spotřebu vody může způsobit například dlouhodobější návštěva, nedostatečná teplota teplé vody, nekvalitní baterie, nájemníci v bytě apod.
 • nesprávná regulace vytápění, kdy si vlastník vyřeší nadměrné teplo v byte větráním, a ne regulováním přes hlavici na radiátoru, anebo nesprávně používá regulační ventil
 • nesprávný odečet vodoměrů či měřičů tepla
 • nesrovnalost může případně nastat i při chybném započítání zálohových plateb či mohou být náklady na teplo nesprávně rozpočítané

Výdajům za teplo a teplou vodu se vyplatí věnovat pozornost

Náklady na vytápění a ohřev teplé vody tvoří výrazný díl našeho rodinného rozpočtu. Zejména díky vytápění představují až 60 % nákladů spojených s bydlením. „Náklady na vytápění lze až o desítky procent snížit zateplením domu a správným uživatelským chováním v bytech. To znamená správně regulovat vytápění a efektivně větrat,“ radí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Co dalšího ještě najdete v ročním vyúčtování služeb a energií?

„Roční vyúčtování není jenom o nákladech na teplo a teplou vodu, ale zahrnuje i všechny další služby, spojené s bydlením, které v rámci svého bytového domu využíváte. Jedná se například o úklid společných částí domu, spotřebu elektřiny, provoz výtahu a další,“ vysvětluje Mgr. Martin Kroh, ředitel SBD Praha.

Jaké termíny jsou závazné?

 • Roční vyúčtování předepsaných a uhrazených záloh, rozepsané na jednotlivé položky, je vlastník domu (nebo bytu v případě pronájmu) povinen doručit vlastníkovi bytu nebo nájemci bytu do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Standardně tedy nejpozději do 30. 4. Stejně tak se vyúčtování vztahuje na pronájem bytového či nebytového prostoru.
 • Lhůta na podání reklamace je 30 dnů, pokud není poskytovatelem služeb uvedeno jinak.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
 • Uhradit nedoplatek nebo obdržet přeplatek musíte do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování.
3komentáře
 1. Jaromír Kreml 10 měsíci staré

  Zajímalo by mě, jaké díly se požívají při výpočtu ceny za 1 díl “tepla”.

  V jednom vašem rozhovoru jsem si přečetl, že tato cena se dá vypočítat tak, když spotřební náklady (50 % z celkových nákladů) podělíme počtem spotřebovaných dílů.
  Jenže naše účetní firma za spotřebované díly považuje díly přepočtené, což si myslím, že není správné !!! Skutečně spotřebované díly jsou přece ty, které byly naměřeny – tedy odečteny, ne ?!

  Proto z tohoto – dle mého názoru – nepřesného pojmenování vyplývá má otázka: jaké díly tedy použít pro správný výpočet ceny za 1 díl ??? Odečtené nebo přepočtené ???

  A neměla by účetní firma používat správnou terminologii ??? Spotřebované díly jsou přece ty odečtené a ty, které pomocí hodnot polohových koeficientů přepočteme – jsou přece přepočtené !, nikoliv spotřebované !!
  Neříkám to proto, že bych si chtěl “hrát se slovíčky”, ale proto, že nazývat přepočtené díly spotřebovanými je nejen nepřesné, ale matoucí. Normální člověk, který těmto záležitostem nevěnuje téměř žádnou pozornost, pak vůbec nerozumí a neví, co je vlastně co ??!!!

  Možná, že i to je vlastně záměrem a úmyslem účetní firmy !!!

 2. mku03375 9 měsíci staré

  Ve článku je zmíněna vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ke které byl ještě vydán metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 15.12.2017, který upřeňuje způsob výpočtu nákladů ve výše uvedené vyhlášce. Pokud rozúčtování nákladů podle Vašeho názoru není v souladu s těmito předpisy, máte právo požádat o vysvětlení, jakým způsobem bylo postupováno atd. (aspoň co se týče členů společenství vlastníků, jelikož nejsem členem bytového družstva, tak nevím, podle jakých pravidel se “hraje” v byt. družstvu).
  V našem SVJ je po dohodě s firmou, která provádí rozúčtování tepla, teplé a studené vody, zpracován postup v dokumentu “Pravidla pro měření a účtování nákladů za teplo, teplou a studenou vodu”, který má každý člen SVJ k dispozici a který byl schválen shromážděním vlastníků.
  Co se týče Vaší “otázky” spotřebované versus přepočtené jednotky – ze spotřebovaných jednotek se vychází, leč přepočteny musí být koeficientem výhřevnosti radiátoru, polohy místnosti v domě apod. (viz výše uvedená vyhláška).

 3. Čestmír Branka 2 měsíci staré

  Dobrý den,
  máte prosím někdo tip na někoho šikovného, kdo by mi provedl vyúčtování plateb záloh za elektřinu a energie u pronajímaného bytu?
  Děkuji moc.

Reagovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?